Solblom, flerårig art i kurvplantefamilien. 20–60 cm høy, med gule blomster og motsatte, helrandede blad. På eng og i utmark i lavlandet i Sør-Norge. Ble brukt i medisinen mot sykdommer i blodkar og som smertestillende middel.