Solarisasjon, fotokjemisk fenomen som består i at en helt svertet film får redusert sverting ved ekstrem overeksponering (vending av tonene). Betegnelsen benyttes ofte misvisende om den effekten som fremkommer ved at en fotografisk emulsjon belyses under fremkallingsprosessen, dvs. pseudosolarisasjon, se Sabattier-effekt.