Solabbor, benfiskart i lakseabborfamilien. Nordamerikansk art som trives i dammer og vann med mye vegetasjon der de lever av muslinger, insekter og krepsdyr. Er kjent fra en lokalitet i Asker, der den nylig er utsatt.