Sol, tonenavn, i romanske språk betegnelse på tonen g, i solmisasjonen en skalas femte tone (kvinten).