Soahki, soahke-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: bjørk.