Snyltesopp, skadesopp som lever på eller i levende planter eller dyr. Noen snyltesopper kan bare leve som parasitter, andre kan leve dels som parasitter, dels som saprotrofer. Sistnevnte kalles ofte for nektrotrofe parasitter fordi de kan leve videre på den døde verten. Patogene sopp betegner snyltesopper som forårsaker mer uttalte sykdommer eller sykelige tilstander hos planter eller dyr.