Snylterot, planteslekt i snylterotfamilien. Artene snylter på andre tofrøbladede planter, idet storparten av røttene er omdannet til sugeorganer som fester seg på røttene til de andre plantene og tar næring fra dem. Snylterot mangler klorofyll, er gulaktig, rødbrun eller blå med skjellaktige blad og bleke eller blå blomster i aks eller klase. Ca. 140 arter i varme og tempererte land; noen snylter bare på sin spesielle vertsplante, andre på forskjellige. I Mellom-Europa finnes en rekke arter, i Skandinavia få. Enkelte arter funnet tilfeldig innført i Norge, bl.a. bergflettesnylterot, O. hederae og berberissnylterot, O. lucorum.