Snylteinsekter, fellesbetegnelse på insekter som snylter på vekster, dyr eller mennesker. Snylteinsekter utgjør ingen enhetlig systematisk gruppe. Til dem som angriper vekster (f.eks. bladlus, teger, trips), varmblodige dyr eller mennesker (f.eks. bremser, knott, lopper, lus, stikkmygg), hører flere av menneskehetens farligste fiender. De som parasitterer i andre insekter (f.eks. snyltefluer, snylteveps), regnes derimot som nyttedyr fordi de dreper en mengde skadeinsekter.