Snik, stolpeline, fiskeredskap som består av en line som står vertikalt i sjøen og nederst er forsynt med et tungt søkke. På fortommer plassert med en viss avstand på linen er festet agnkroker. Brukes til forskjellige fiskearter, og redskapets dimensjoner avpasses etter det fisket som skal drives.