Snekkerfrosk, amfibieart i familien ekte frosker. Stemmen lyder omtrent som når man slår spiker i et bordstykke. Lengde 4–7 cm. Vanlig i sure torvhull i østlige deler av Nord-Amerika.