Snabeldyr, annet navn på pattedyrordenen elefantdyr, Proboscidea, se elefanter.