Snøsau, partået klovdyrart i oksefamilien. Mørk brun pels med liten, tydelig speilflekk; mindre horn enn hos den nære slektningen tykkhornsau. Kroppslengde 160–180 cm, mankehøyde 90–100 cm. Vekt hos hanner 90–120 kg, hos søyer 60–65 kg. Utbredt i nordlige Sibir.