Snønebbfluer, insektfamilie i ordenen skorpionfluer. Små, ca. 3 mm lange insekter. De sees særlig på snøen på ettervinteren i mildvær, når de jakter på en make å pare seg med. Vingene er reduserte (hos hannene) eller mangler (hunnene). To arter finnes i Norge, den ene i Sør-Norge, den andre over hele landet, også i høyfjellet.