Snømåler, beholder for oppsamling av snø og bestemmelse av nedbørmengde. I Norge brukes beholdere med kjent åpning, ofte omgitt av en skjerm som skal hindre at snøen virvles vekk fra måleren. Snødybdemål er en stav gradert i centimeter som om høsten settes ned på et sted snøen pleier å ligge jevnt. Det benyttes også bevegelig målestav for å ta stikkprøver over et område.