Smørskyld, gammel betegnelse på jordleieavgift beregnet i smør.