Smøresystem i bil, skal sørge for at metallflater i motor, kraftoverføring og drivverk ikke går varme ved direkte kontaktfriksjon, og «sveises» sammen. Smøreoljen er nå enten en høykvalitets mineralolje, eller syntetisk eller halvsyntetisk. Spesielle tilsetninger sørger bl.a. for at smuss og slitasjepartikler holdes svevende i oljen og fanges opp i oljefilteret. I dagens bil er oljeskiftintervallene gjerne så lange som 20 000 km eller mer. Motoren smøres med en egen oljekvalitet, kraftoverføringen gjerne med en annen (girolje, hypoidolje). Øvrige smurte deler i bilen, som ledd, lagre osv. er nå stort sett permanentsmurt med spesielle kvaliteter, hjulfett osv., der de smurte delene er «hermetisk» lukket mot omverdenen.