Smårørkvein, flerårig art i gressfamilien. 20–80 cm høy, gråbrun topp. Vokser på våt eng og myr. Mest utbredt i fjellet; i Nord-Norge også i lavlandet.