Småpiggknopp, art i dunkjevlefamilien. 5–30 cm lang, bladene er flate og stive, ca. 3 mm brede. Vokser i tjern og stille bekker, finnes over hele landet.