Småbregne, lavvokste bregnearter, som oftest brukt om artene fugletelg og hengeving.