Småborre, toårig art i kurvplantefamilien. 50–150 cm høy, hele blad, de nederste er innhule. Kurvene sitter i en høy topp, kronene er hvite. Vokser i veikanter, på avfallsplasser, under sauehellere og på steinete steder nord til Troms.