Slyngminermøll, sommerfuglart i familien Lyonetiidae. De voksne små, sølvhvite møllene legger eggene sine i mai på løvtrær. De opptil 5–6 mm lange, lysegrønne larvene gnager lange, buktende, smale mineganger i bladene. Hvis det er mange larver i et blad, kan det visne. Eple og kirsebær er spesielt utsatt for angrep, særlig på Sørlandet. Forpuppingen foregår på undersiden av bladene i et karakteristisk hvitt spinn, som ser ut som en liten hengekøye. Opptrer i Sør-Norge med 3 generasjoner om året, møllene av 3. generasjon overvintrer i barksprekker og i markdekket. Jfr. minérmøll.