Slurekobling, kobling som forhindrer overbelastning. Ved plutselige belastningssjokk – for eksempel ved feil, oppstarting eller plutselig stopp – vil slurekoblingen glippe slik at sjokket ikke forplanter seg videre til for eksempel drivmaskineriet.