Slodd, landbruksredskap til å feste på traktor for å jevne overflaten på skogsbilvei eller jordoverflaten på pløyd mark, for å knuse klumper og bryte skorpe. Jordbruksslodd består av et par bjelker som ligger parallelt og med tverrforbindelse. Én av bjelkene har pigger. Slodden er ofte kombinert med en harv (sloddharv, harvslodd). Skogsbilveislodd er ofte laget av gamle bildekk og har ulike kallenavn, som traktorslodd, veiskrape, slådde med mer.