Slir, skjede til kniv, sverd eller sabel, ofte prydet med mønster eller sølvbeslag.