Betegnelse for differansen mellom propellens stigning og den distanse skipet går frem under én omdreining av propellen. Slipp varierer med fartøyets fart og type, men ligger vanligvis på 8–15 prosent, og representerer et energitap.