Overflatebehandling av betong. En mørtelvelling av sement, sand og vann påføres betongen med murkost og arbeides inn i overflaten. Derved tettes porer og små hull etter støpingen.