Sleeping partner, uttrykk fra engelsk rettsspråk, egentlig «sovende kompanjong». Brukes undertiden også i Norge, særlig i betydningen stille deltager (medlem).