slangehodefisker

Slangehodefisker er en benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. En viktig familie med ferskvannsfisker som er å finne i det sørøstlige Asia og de tropiske deler av Afrika.

Faktaboks

Også kjent som
Channidae

Flere av artene er de senere år blitt utsatt en rekke steder, spesielt i USA. Det er uenighet om hvor mange arter som finnes, det oppgis tall mellom 20 og 35. Ingen av artene er registret i Europa.

Bygning

Nordlig slangehodefisk. Bildet er gjort fritt tilgjengelig hos Virginia.gov.

.
Lisens: fri

Slangehodefiskene har fjesinglignende hode med lange ryggfinner og gattfinner. Kroppen er langstrakt, med en stor underbitt munn med skarpe tenner. De fleste artene blir rundt 50 cm lange, men to av artene kan bli over en meter lange og veie mer enn 6 kg.

Levevis

I likhet med enkelte andre ferskvannsfisker i tropiske strøk kan de utnytte oksygen i luften på grunn av et blodkarførende hulrom over gjellene. Dersom de unngår å tørke ut kan de oppholde seg på land i flere dager. Flere arter kan bevege seg på land ved hjelp av brystfinnene.

De fleste artene lever først av ulike typer bunndyr og plankton. Når de blir større lever de stort sett av fisk; innimellom kan de fange amfibier og vannlevende pattedyr. Når individene når stor størrelse troner de på toppen av næringskjeden der de lever, på samme måte som for eksempel gjedde i norske østlandsvann.

Betydning

Mange arter har økonomisk betydning og selges levende på fiskemarkeder i Asia. Enkelte arter drettes også opp for matproduksjon. Videre er det et marked for disse artene som akvariefisk. Siden mange av artene er attraktive som matfisk er de mange steder blitt satt ut utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde. Omsetning av slike arter til bruk i akvarier har også ført til at de utilsiktet har sluppet ut i vassdrag. Dette har spesielt vakt stor oppmerksomhet i USA.

I mediene

Det har vært store oppslag i media omkring disse ”farlige” fiskene som etter sigende skal spise alt de kommer over. I USA har det blitt satt i gang store aksjoner for å unngå spredning av artene utover de områdene hvor de allerede finnes, og det er innført lokale forbud mot å være i besittelse av disse artene.

Fra tid til annen når også disse oppslagene fram til oss som kuriøse oppslag i ulike nettaviser og i sosiale medier. I april 2013 var det nordlig slangehodefisk Channa argus som nådde ulike avisers forsider etter at den var registrert i New York. Det hender også at disse artene og den skrekken de synes å inngi blir nevnt i populærkulturen, som for eksempel i et avsnitt av Sopranos eller den amerikanske versjonen av The Office.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg