Slangehalsskilpadder, krypdyrfamilie i ordenen skilpadder, hører til underordenen halsvendere, som bøyer hodet til side inn under skjoldet. Kroppslengde 14–48 cm. Artene er helt eller delvis vannlevende. Familien omfatter 36 arter i 9 slekter og er utbredt i Sør-Amerika, Australia og Ny-Guinea. Den mest kjente arten er matamataen i det nordlige Sør-Amerika.