Slamkrypere, benfiskslekt i kutlingfamilien, i ordenen piggfinnefisker. Utbredt fra Vest-Afrika over Sør-Asia til Stillehavsøyene. De er 10–20 cm lange, gråblå til brune med blå flekker. De store øynene sitter oppå hodet og kan beveges uavhengig; godt tilpasset luftsyn. Tilhold på mudderflater og i mangrovesumper, lever amfibisk. Brystfinnene har svært muskuløs basis, og de fungerer som ben på land. Ved hjelp av slag med halen kan de sprette bortover på land fortere enn en mann kan vasse i gjørma. Gjelleåpningene er svært små og kan lukkes helt, og for ånding har fiskene med seg et forråd av vann i gjellehulene. Mange arter har yngelpleie. Eggene legges inne i en liten, sirkelformet demning laget av hannen i mudderet, og hunnen passer eggene og ungene.