Slagregn, regn med vannrett bevegelse; horisontalkomponenten av skrått innfallende regn. Slagregn opptrer når vind og regn forekommer samtidig, og er viktig å ta hensyn til ved utforming av ytterveggkonstruksjoner og fuger i disse. Veggløsninger som fungerer godt i slagregnfattige strøk, kan være helt ubrukbare i områder med stor slagpåkjenning.