Sløying, det å ta ut innvoller og gjeller av fisk. Sløysnittet legges fra gattet (tarmåpningen) til forkant av bukfinnene. Det er enklest å starte ved bukfinnene og føre kniven bakover. Deretter fjernes fiskens innvoller og blodranden. Det kan være en fordel å la fiskehodet sitte på frem til tillaging, filetering og foredling.