Hos uglene en krans av spesielt utformede fjær som omgir øynene.