Betegnelse på mer eller mindre gjennomsiktig tekstil, brukt av kvinner i Orienten og i Europa som beskyttelse og som pynt. I Orienten var sløret i århundrer den viktigste del av kvinnedrakten, og dekket hele kroppen og mesteparten av ansiktet. Fremdeles er en stor del av de islamske lands kvinner tilslørt (jf. hijab).