Slåpetornstjertvinge, dagsommerfuglart i familien Lycaenidae. Vingene er brune, fremvingene med et bredt, rødoransje tverrbånd og bakvingene med to rødaktige forlengelser. Vingespenn 28–38 mm. Arten er funnet fra Oslofjord-området til Sørlandet og flyr fra august til september på bakker og i skogkanter med slåpetorn, som er larvenes viktigste næringsplante. Den regnes ikke som vanlig i Norge, men er muligens oversett fordi den er lokal.