Skyttel, skålformet redskap som fører veften frem og tilbake i et skille mellom varptrådene under veving, på tvers av disse.