Skytningstau, tauet oppe og nede på ei not som selve garnet er festet til.