Skytning, linjeavstand, eg. ekstra linjeavstand skapt ved hjelp av skytelinjer, dvs. tynne blyplater på én, to, tre eller fire punkters tykkelse, plassert mellom skriftlinjene.