Skyting, henrettelsesmetode som går ut på at den dødsdømte blir skutt. Henrettelse ved skyting kan skje ved eksekusjonspelotong eller ved nakkeskudd. I dag er det bare Kina, Indonesia og delstaten Utah i USA som praktiserer dødsstraff ved skyting. Se også dødsstraff.