Skyggebiller, insektfamilie i ordenen biller. Omtrent 18 000 arter er kjent i verden, hvorav 46 i Norge. De er middelstore og små billearter, med kraftig skall og oftest mørke farger. De ormformede larvene har korte ben. Familien utviser stor variasjon i levevis hos de ulike artene, men felles for de fleste er deres evne til å ernære seg av knusktørre næringsemner. Vannet de trenger får de gjennom nedbrytningsprosessene av disse, og de er meget motstandsdyktige mot uttørking. Noen arter lever i tørre kjuker, andre av døde insekter under bark eller i tørre matvarer (se melbiller). I tørre strøk, særlig ørkener, finnes en rekke arter som kan minne om løpebiller. Noen av dem har lange ben som hever dem fra det brennhete underlaget. De fleste er dog aktive om natten og lever hovedsakelig av plantemateriale.