Skvis er i kortspill en måte å spille på som tvinger motspillere til å kaste kort som ellers burde gitt stikk. Verbet er å skvise.