Skutteruditt, tinnhvitt mineral, et kubisk koboltarsenid, CoAs3. Kjent fra koboltforekomstene ved Skutterud i Modum. Viktig bestanddel i enkelte koboltmalmer. Smaltitt eller smaltin er en varietet med underskudd på arsen, CoAs3−x.