Skumasfalt, en bituminøs masse- og dekketype hvor det er brukt skummet bitumen eller mykbitumen som bindemiddel. Skumasfalt kan brukes til bærelag og dekke på veier med lav til middels trafikkbelastning. Se bituminøse bindemidler og asfaltdekker.