Skulpegallmygg, tovingeart i familien gallmygg. De voksne er små, spinkle insekter, 1,2–1,5 mm lange med 2 mm lange hvite, fotløse larver. De lever av frøene i skulpene til arter i korsblomstfamilien, særlig oljevekster og frøkulturer av kål, kålrot m.fl. Mange larver i hver skulpe. Opptreden er hovedsakelig avhengig av angrep av skulpesnutebille, da hullet som denne billen har gnagd gjennom skulpeveggen for å legge egg, også nyttes av hunngallmyggen for egglegging. Viktig skadedyr i våre naboland, hos oss påvist i 1987 som skadedyr på oljevekster i to bygder på Østlandet.