Skrotfres, freseverktøy som brukes til å bore ut «skrot» (uønsket gjenstand, også kalt fisk) som har falt ned i eller sitter fast i en petroleumsbrønn. Se også fisking.