Skrot og korn, eldre betegnelse på forskjellen mellom en mynts råvekt, det vil si dens reelle vekt (skrot) og dens nettovekt, det vil si dens vekt av edelmetaller (korn). Uttrykket er fortsatt i bruk blant annet i Tyskland.