Skrinneblom, slekt i korsblomstfamilien. Urter med hvite eller lyserøde blomster og lang, flat skulpe. 120 arter. I Norge to viltvoksende arter og et par tilfeldig innførte. Bergskrinneblom er vanlig i berg og på tørre bakker til et stykke opp på fjellet. Fjellskrinneblom er vanlig i fjellet og går i Jotunheimen opp til nesten 2000 moh. Enkelte arter dyrkes som hageplanter, f.eks. hageskrinneblom.