skrekkhåndteringsteori

Artikkelstart

Skrekkhåndteringsteori (terror management-teori, TMT), er utviklet av sosialpsykologene Sheldon Solomon, Jeff Greenberg og Tom Pyszczynski. Arbeidet med teorien startet i 1983, og er inspirert av kulturantropolog Ernest Beckers (1924-1974) The Denial of Death (1973). Becker på sin side tilskriver Søren Kierkegaard (1813-1855), Sigmund Freud (1856-1939) og psykoanalytiker Otto Rank (1884-1939) stor betydning for ideene bak teorien.

Faktaboks

Også kjent som
Terror management-teori, TMT

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideene presentert i skrekkhåndteringsteori er følgende:

  1. Mennesket har et biologisk forankret ønske om å overleve samtidig som det har den kognitive evnen til å innse at det når som helst kan dø. Denne evnen kan i verste fall lede til en overveldende dødsangst som skaper et paralysert og lite funksjonelt menneske og medfølges av et motiv og behov for å håndtere denne angsten.
  2. Kulturen tilbyr en måte å se verden på, en verdensanskuelse som hjelper til med å håndtere den eksistensielle krisen som bevisstheten om døden skaper. Den kulturelle verdensanskuelsen består av forestillinger om virkeligheten som er konstruert og delt av mennesker i en større eller mindre gruppe. På det mest grunnleggende og fundamentale nivå tillater og tilbyr den kulturelle verdensanskuelsen menneskene muligheten til å kontrollere det alltid underliggende potensialet for dødsangst ved å overbevise dem om at de er betydningsfulle og verdifulle vesener i en meningsfull tilværelse.
  3. Selvtillitt er uttrykket for at et individ har ervervet en kulturelt basert tro på at det er en verdifull deltaker til en meningsfull tilværelse. Denne tiltroen er tilegnet og opprettholdt ved å leve opp til de standardene for moralsk adferd og verdier som er foreskrevet av det individualiserte samfunnet og som en har fått integrert og internalisert gjennom sosialiseringsprosessen. Menneskene føler seg gode, og dermed beskyttet, når de oppfyller de krav og roller som de har lært å verdsette og det er denne følelsen av selvtilfredshet som gjør at mennesket kan fungere med en viss emosjonell og psykologisk likevekt.

Overført til forståelsen av religion er teoriens sentrale påstander innenfor tre tradisjonelle religionsteoretiske felt følgende:

  1. Religionens opprinnelse: Religion oppstod for å dekke et psykologisk behov for å håndtere dødsangsten og dette har gitt evolusjonære fordeler til religiøse. Dødsangsten var en konsekvens av menneskets økte selvbevissthet og religion kan dermed betraktes som et evolusjonært biprodukt av det biologisk forankrede ønske om å leve og selvbevissthet.
  2. Religionens innhold: Religion skiller seg substansielt fra andre verdensanskuelser ved at religion tilbyr forestilling om et liv etter døden, en eksplisitt udødelighetsideologi, mens andre verdensanskuelser kun tilbyr symbolske former for udødelighet.
  3. Religionens funksjon: Religion fungerer som beskyttelse mot døden og dødsrelaterte tanker ved at både dens eksplisitte og symbolske udødelighetsideologi gir mennesker et hjelpemiddel til å håndtere dødsangsten. Ved å ha en ekstra dimensjon til å håndtere bevisste tanker om døden på har religion et potensial til å være en bedre beskyttelse mot døden enn andre verdensanskuelser.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg