Skolp eller huljern er navn på flere redskaper. Ordet brukes blant annet om huggjern med avrundet skjær og om en skålformet spade til å runde av en grøftebunn med.