Skolerådgiver, person som har til oppgave å ta seg av grunnskolens sosialpedagogiske rådgivningsarbeid. Vanligvis er skolerådgiveren lærer ved den skolen han/hun er ansatt. En skolerådgiver vil ofte arbeide i nær kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste slik at en elev kan få optimal hjelp til å fungere bedre. Rådgiver i ungdomsskolen har bl.a. til oppgave å gi elevene råd i skole- og yrkesvalg og være skolens kontakt til det lokale arbeidslivet.